Γιατί είναι σημαντική η εταιρική ένδυση;

  • Είναι ο καθρέφτης της εταιρείας
  • Αποτελεί έμμεση διαφήμιση
  • Ενισχύει το εταιρικό brand name
  • Διαφοροποιεί την εταιρεία από τον ανταγωνισμό
  • Υποδηλώνει επαγγελματισμό και εταιρική συνοχή
  • Βοηθάει τον πελάτη να διακρίνει τις διαφορετικές βαθμίδες ιεραρχίας μέσα σε μια εταιρεία
  • Παρέχει άνεση και ασφάλεια στον εργαζόμενο και ενισχύει το αίσθημα του ανήκειν